O nás

Vážení priatelia,

dovoľte nám, aby sme Vám predstavili spoločnosť GRUPP 5B s.r.o., ktorá je oprávnená prevádzkovať strážnu službu, detektívnu službu a odbornú prípravu a poradenstvo, v zmysle licencie vydanej Krajským riaditeľstvom PZ SR Prešov, podľa Zákona NR SR č. 473/2005 Z.z.(zákon o súkromnej bezpečnosti).

Spoločnosť GRUPP 5B
Naša spoločnosť sídli v Poprade, čo veľmi priaznivo ovplyvňuje kvalitu služieb poskytovaných našim klientom v regióne Poprad a okolí. V rôznych regiónoch Slovenska a to v Bratislave, Prešove, Martine, Liptovskom Mikuláši, Košiciach, Michalovciach, Rožňave a inde máme samostatné prevádzky, ktoré zlepšujú operatívnosť plnených úloh na celom území Slovenskej republiky. V okrese Poprad a jeho okolí sme najväčším prevádzkovateľom Pultu centralizovanej ochrany (PCO) s vlastnými zásahovými skupinami. Zamestnávame okolo 250 zamestnancov s vekovým priemerom 33 rokov. Mimoriadnu pozornosť venujeme ich výberu a profesionálnej príprave so zameraním na morálne vlastnosti, odbornú spôsobilosť, trestnoprávnu bezúhonnosť, fyzickú zdatnosť, znalosť ovládania strelných zbraní, s požiadavkou komplexnej zdravotnej prehliadky a psychodiagnostických testov. Všetci naši zamestnanci sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti, príp. zbrojného preukazu. Každý pracovník vykonáva službu v rovnošate (jednotné uniformy) s vecnými bezpečnostnými prostriedkami (tomfa, slzný plyn, putá, paralizér, detektor kovov, obchôdzkový systém…), zbraňou (krátke guľové zbrane kalibru 9mm a 7.65mm, brokové zbrane, atď…) a služobným psom. S cieľom zabezpečiť okamžitú informáciu o situácii v strážených objektoch, sú zamestnanci vybavení prenosnými rádiovými stanicami, mobilnými telefónmi a prostriedkami pre utajenú komunikáciu.