Elektronická ochrana

service-3

 

 

V rámci celého územia SLOVENSKEJ REPUBLIKY prevádzkujeme stredisko registrovania poplachu / PCO slúžiaci na ochranu osôb a majetku, ktorým monitorujeme objekty od peňažných ústavov, galérií, benzínových čerpadiel, subjekty rôznych fyzických a právnických osôb, rodinné domy a súkromné byty v bytových zástavbách.

Veľmi dôležitým prostriedkom systému komplexného technického zabezpečenia objektov je elektronická požiarna signalizácia / EPS, ktorá slúži na preventívnu ochranu pred požiarmi.