Odborná príprava, kurzy SBS

service-1

Poradenstvo a odborná príprava PS 000 366

  • vykonávanie kurzov odbornej spôsobilosti
  • príprava na výkon strážnej služby
  • príprava na výkon detektívnej služby
  • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej, detektívnej služby